Wagoskaner to rozwiązanie pozwalające w jednym miejscu w strefie przykasowej zainstalować wagę oraz skaner. Dzięki temu przy kasie można ustawić więcej produktów impulsowych, a tym samym zwiększyć przychód.

Zastosowanie kosza montażowego pozwala na szybką instalację pomostu wagi w otworze blatu boksu kasowego lub lady. W sytuacji gdy konstrukcja boksu kasowego na to pozwala, pomost wagi może być zainstalowany także bezpośrednio w otworze blatu, dzięki wyposażeniu pomostu wagi w elementy ustalające jego położenie. 

Wagi CAS PDS można łączyć z kasami fiskalnymi oraz komputerowymi stanowiskami POS poprzez interfejs RS232C. Dzięki wzajemnemu połączeniu, wskazanie masy jest przesyłane z wagi do urządzenia rejestrującego sprzedaż. Możliwość wyboru jednego z wielu popularnych protokołów komunikacyjnych (w tym protokołu komunikacyjnego wagi CAS AP-1) sprawia, że wagi CAS PDS mogą współpracować z większością dostępnych na rynku kas fiskalnych oraz urządzeń POS.

Model Zakres ważenia [kg] Działka legalizacyjna [g] Cena netto
Waga CAS: PDS-E 15 15 5 1350.00 zł
Waga: PDS-S 15 15 5 1599.00 zł
ZESTAW_PDS_PDI-E_15_MGL_3553I_USB 15 5 2690.00 zł
Zestaw: PDS-E 15 Z-6182 USB 15 5 2690.00 zł
Zestaw: PDS-E 15 Z-6182 RS 15 5 2690.00 zł
Zestaw: PDS-S 15 Z-6182 RS 15 5 2790.00 zł
Zestaw: PDS-S 15 Z-6182 USB 15 5 2790.00 zł

 

Cechy:

Zakres ważenia [kg] 15
Działka legalizacyjna [g] 5
Działka odczytowa [g] 5
Klasa dokładności III
Minimum [g] 100
Wyświetlacz LCD podświetlany

Informacje o możliwości zamówienia:

Zamówienie publiczne oznacza odpłatną umowę, zawieraną między podmiotem publicznym a wykonawcą, której przedmiotem mogą być usługi, dostawy lub roboty budowlane. Zamówienia ich dotyczące muszą spełniać wymogi, określone m.in w Prawie zamówień publicznych lorem ipsum dolor amet.

więcej