Łączenie kasy fiskalnej z Internetem.

Sprzedaż.

Wymiana papieru w kasie fiskalnej.

Programowanie nowej formy płatności.

Dodawanie przedmiotu do kasy fiskalnej.